• ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบชุดดินได้ โดยลงทะเบียนที่เมนู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วจะนำรายละเอียดขึ้นในหัวข้อ ผลการตรวจสอบชุดดิน •
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านกรอก แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริการตรวจสอบชุดดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้จัดทำจะนำข้อคิดเห็นของท่านเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ค้นหา:

 

• สนง.กษอ.วิหารแดง เอกสารแนบ (ตารางที่1)
ชุดดินแกลง (Klaeng series: Kl) ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series: Ma)

• นายพนัส ภานุมาศ เอกชนค่า X= 568821 Y= 1560814

• สนง.กษอ.พนมทวน กาญจนบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ชุดดินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen Series: Ks) ชุดดินกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp) ชุดดินท่าม่วง (Tha Muang: Tm) ชุดดินโคราช (Korat series: Kt) ชุดดินวาริน (Warin series: Wn) ที่อยู่อาศัย (Unnamed Unit No.1 : U1)

• สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ชุดดินมโนรมย์ (Manorom Series: Mn) ชุดดินแกลง (Klaeng series: Kl) ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series: Ma) ชุดดินหินกอง (Hin Kong Series : Hk)

• นายกรรปภพ หาจำปา เกษตรกร ค่า Lat= 15.381861 Long= 102.332582
ชุดดินจตุรัส (Chatturat series: Ct)

• นายเลย์ เป๊ปซี่ เกษตรกร ค่า Lat= 16.504895 long= 98.790092
ชุดดินปากช่อง (Pak Chong series: Pc)

• นางเพลินจิตต์ สังข์นุช เกษตรกร ค่า Lat= 13.658924 long= 102.369010
ชุดดินร้อยเอ็ด (Roi-et series: Re)

• นายวรชิต มีโภค Amway ค่า X = 425256, ค่า Y = 976497
ชุดดินฉลอง (Chalong series: Chl)

• นายสุเมศร์ สังนุช เกษตรกร ค่า Lat= 13.547703 Long= 101.084031
ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk)

• นายศักดา เนตรพระ เอกชน ค่า Lat= 15.20 long= 100.14
ชุดดินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen Series: Ks)


News 1 - 10 of 6327
First | Prev. |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 


เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551
สถิติเว็บไซต์

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร