• ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบชุดดินได้ โดยลงทะเบียนที่เมนู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วจะนำรายละเอียดขึ้นในหัวข้อ ผลการตรวจสอบชุดดิน •
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านกรอก แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริการตรวจสอบชุดดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้จัดทำจะนำข้อคิดเห็นของท่านเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ค้นหา:

 

• นางจุฬาลักษณ์ โกศลานันท์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 205,632, ค่า Y = 1,446,957
ชุดดินผักกาด (Phak Kat series: Pat)

• นางบัวเรียน ลิ้มเกษม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 195,926, ค่า Y = 1,462,198
ชุดดินห้วยยอด (Huai Yod series: Ho)

• นางทิพย์ภาภรณ์ มาศจันทร์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 195,983, ค่า Y = 1,467,455
ชุดดินห้วยยอด (Huai Yod series: Ho)

• นายมงคล จันทร์เปรม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 804,094 , ค่า Y =1,437,139
ชุดดินชุมพร (Chumphon series: Cp)

• นางวิกาญดา มาระสา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 798,313 , Y= 1,448,883
ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน slope complex (Sc)

• นางวรรณา สนอง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 806,499 , ค่า Y = 1,446,176
ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat)

• นายสำรอง มุลิ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 807,974, ค่า Y = 1,446,627
ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat)

• นางสาวสมบูรณ์ อนันตสุข สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 813,862, ค่า Y = 1,421,028
ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat)

• นางเสียด เปรมมิตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 811932, ค่า Y = 1405222
ชุดดินท่าจีน (Tha Chin Series: Tc)

• นางลำดวน หงษ์บิน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ค่า X = 180557, ค่า Y = 1428753
ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat)


News 2031 - 2040 of 6418
First |  Prev.  |  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  |  Next |  Last  | All 


เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551
สถิติเว็บไซต์

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร